Sunday, December 10, 2017

20. KETIKA

Ketika senang
Susah jangan dilupa

Ketika gembira
Sedih jangan dilupa

Ketika bahagia
Duka jangan dilupa

Ketika susah
Senang pasti menjelma

Ketika sakit
Sembuh pasti menjelma

Ketika duka
Bahagia pasti menjelma 

-Wan Nazarie
5/4/2017
Semenyih


No comments:

Post a Comment